Fartygsreparationer

Mälarvarvet är det självklara valet av leverantör för fartygsreparationer i Stockholmregionen. Vårt sätt att arbeta är tydligt, effektivt samt efterfrågat och skapar mervärde för dig som kund. För att vara framgångsrika gentemot våra kunder skall vi vara en säker och kompetent entreprenör som inger förtroende och som satsar på en kostnadseffektiv verksamhet.

 

Mälarvarvet utför alla typer av plåt- och skrovreparationer, svetsarbeten, elarbeten, träarbeten, motorinstallationer, blästring, målning, ytbehandlingsprogram och hydraulikarbeten. Vi håller tider, kostnader och kvalitet och vi kan tillhandahålla våra tjänster med kort varsel. Vi samarbetar med Transportstyrelsen för att ständigt öka vår kompetens och på ett effektiv och smidigt sätt vara stöd för våra kunder vid klassning av fartyg.


Kunder och samarbetspartners